תכנון ובניית בתים

תכנון ובנייה של בית הם תהליכים ארוכים הדורשים את אישור הרשות המקומית, רבים המתחילים את ביצוע העבודה מגלים במהלכה על שינויים לא צפויים אותם נדרש לבצע, שינויים היכולים להאריך את תקופת הבנייה בזמן לא מועט, טיפול מקצועי מול הגורמים המתאימים יכול לקצר את תהליכי אישור השינויים ועמידה בתקופת הבנייה אותה הגדיר הלקוח.

חברתנו תסייע לכם בהתנהלות מול הרשות המקומית ותבטיח שהגשת השינויים לבנייה ואישורם ייעשו בצורה חוקית ומהירה.

תקנות

"תקנות התכנון והבניה (התרת שינויים בהיתר על ידי מהנדס ועדה מקומית), תשנ"ב-1992" קובעות מהם השינויים המותרים בהיתר במהלך הבנייה ומהי הדרך להשיגם. המהנדס רשאי להתיר שינויים במקרים הבאים: הבקשה לשינוי הוגשה לפני תום תקופת אישור היתר הבנייה, השינויים עומדים בתקנות הבנייה, בתקנות חישובי השטחים ובכל דרישה חוקתית אחרת.

שינויים שכיחים הם שינויים במספר הפתחים של המבנה, הוספת מעקות וגדרות, שינוי של עד 10% של גובה קומה, תוספת או גריעת מדרגות.

את הבקשה לשינוי התוכנית נדרש להגיש על גבי טופס ייעודי ובצירוף שרטוטים חתומים של השינויים. חברתנו תסייע לכם להתמצא בנבכי הבירוקרטיה ותקצר עבורכם את זמן הטיפול באישורים.